Klauzula informacyjna RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce. Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:
Administrator danych osobowychAdministrator danych osobowych „LawStars Prosta Spółka Akcyjna”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP 5272978863, KRS 0000933967 i REGON 520554233 (dalej również PolecajPrawnika.pl);
Dane kontaktowe administratoraMożna się z nami skontaktować:

 1. na adres e-mail: rodo@polecajprawnika.pl;
 2. pisemnie, na adres: „LawStars Prosta Spółka Akcyjna”, ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin;
 3. poprzez formularz elektroniczny na stronie: https://www.polecajprawnika.pl/.
Inspektor ochrony danych osobowychNa podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danychPrzetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z serwisu PolecajPrawnika.pl, aby umożliwić korzystanie przez Ciebie z narzędzi online do obsługi kancelarii prawnej oraz z usług podmiotów współpracujących z PolecajPrawnika.pl (Prawników), w szczególności poprzez udostępnienie Twoich danych Prawnikowi, gdy zawrzesz z nim umowę za pomocą serwisu PolecajPrawnika.pl – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. analizy sytuacji prawnej przed zawarciem umowy – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jakim jest przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dane będą przetwarzane do przekazania wyników analizy;
 3. marketingu produktów lub usług PolecajPrawnika.pl (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług;
 4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług PolecajPrawnika.pl – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji usług PolecajPrawnika.pl w tym w zakresie obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, czat, e-mail, rozmowy telefoniczne);
 5. kontaktu na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu;
 6. profilowania/grupowania (tj. prowadzenia analiz, które mogą dotyczyć również danych osobowych, oraz grupowania klientów – w celu dostosowania naszych produktów lub usług oraz ich marketingu do Twoich preferencji, a także do preferencji zidentyfikowanych przez nas określonych grup klientów) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi PolecajPrawnika.pl lub Prawników (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, sms-owych lub e-mailowych) – co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących klientów oraz poziomu ich zadowolenia z usług PolecajPrawnika.pl lub usług Prawników;
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 9. wypełniania ciążących na PolecajPrawnika.pl obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 10. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby PolecajPrawnika.pl (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie PolecajPrawnika.pl, tworzenie modeli statystycznych) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
 11. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji PolecajPrawnika.pl (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PolecajPrawnika.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów/aplikacji PolecajPrawnika.pl.
Przetwarzanie danych przez PrawnikówJeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług podmiotów współpracujących z PolecajPrawnika.pl (Prawników) i za pomocą serwisu PolecajPrawnika.pl zgłosisz sprawę PolecajPrawnika.pl – wykonując zawartą z Tobą umowę o korzystanie z serwisu PolecajPrawnika.pl – udostępni danemu Prawnikowi Twoje dane w zakresie niezbędnym do tego, by mógł on wykonać wybraną przez Ciebie usługę. Prawnik będzie wtedy przetwarzać Twoje dane jako osobny administrator w celu wykonania zawartej przez niego z Tobą umowy o świadczenie wybranej przez Ciebie usługi i samodzielnie będzie ponosić odpowiedzialność z tym związaną. Będziesz mógł też odrębnie udzielić Prawnikowi zgód na przetwarzanie przez niego Twoich danych w innych celach. Prawnik, realizując własne cele (np. marketing), będzie mógł też korzystać z narzędzi udostępnianych mu przez PolecajPrawnika.pl. Wtedy serwis PolecajPrawnika.pl będzie kierować do Ciebie marketing, rekomendacje lub informacje o promocjach w imieniu takiego Prawnika. Administratorem danych osobowych osób innych niż Użytkownicy, wprowadzonych przez Prawników do Serwisu, jest Prawnik. Przetwarzanie przez PolecajPrawnika.pl danych dotyczących osób innych niż Użytkownicy, wprowadzonych przez Prawników do Serwisu następuje na podstawie Umowy powierzenia danych pomiędzy Prawnikami i PolecajPrawnika.pl, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu.
Przetwarzanie danych PrawnikówDane osobowe Prawników i ich pracowników są przetwarzane na podstawie umów bilateralnych z serwisem PolecajPrawnika.pl. W celu wykonania Umowy Serwis umożliwia integrację zewnętrznych usług za pomocą interfejsu API firmy Google LLC w celu umożliwienia Prawnikom zarządzania swoją wizytówką, pozycją i reputacją w wyszukiwarce Google oraz dostępem i synchronizacją kalendarza oraz korzystania z dysku sieciowego Google Drive w ramach Serwisu PolecajPrawnika.pl. Podbnie interfejs API firmy Microsoft jest wykorzystywany w celu umożliwienia dostępu i synchronizacji kalendarza, usługi Microsoft Teams oraz korzystania z dysku sieciowego OneDrive w ramach Serwisu PolecajPrawnika.pl. W zakresie nie objętym powyższymi ustaleniami zastosowanie mają zapisy niniejszego dokumentu.
Profilowanie/grupowanieInformujemy, że dokonujemy profilowania/grupowania klientów, aby w sposób możliwie odpowiadający ich i Twoim preferencjom świadczyć nasze usługi oraz kierować reklamy, przypomnienia, rekomendacje i promocje. Takie profilowanie/grupowanie może być dokonywane na podstawie następujących danych:

 1. aktywności na stronie PolecajPrawnika.pl;
 2. geolokalizacji;
 3. wieku;
 4. godzin korzystania z usług PolecajPrawnika.pl;
 5. czasu ostatniej aktywności na stronie PolecajPrawnika.pl;
Kategorie odbiorców danychOdbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. Prawnicy – współpracujące kancelarie prawne i prawnicy;
 2. podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z serwisem PolecajPrawnika.pl;
 3. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 4. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 5. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar GospodarczyTwoje dane będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w związku z korzystaniem z usług reklamowych i narzędzi statystycznych takich serwisów jak Microsoft, Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, YouTube i Twitter lub usług związanych z obsługą Newslettera, udostępniania treści i systemu CRM takich serwisów internetowych jak HubSpot, zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
Okres przechowywania danychTwoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 3. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług PolecajPrawnika.pl – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 4. w celu profilowania/grupowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 5. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 7. wypełniania obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 8. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 9. w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji PolecajPrawnika.pl – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
Twoje prawaZgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wycofania zgody na pliki Cookies; w celu skorzystania z powyższego prawa możesz wycofać zgodę bezpośrednio na stronie https://www.polecajprawnika.pl/polityka-plikow-cookies/
 5. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z PolecajPrawnika.pl: poprzez e-mail rodo@polecajprawnika.pl lub poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://www.polecajprawnika.pl/
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Prawo do wycofania zgodyMożesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko przetwarzania danych, które PolecajPrawnika.pl będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: rodo@polecajprawnika.pl, lub skontaktować się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://www.polecajprawnika.pl/. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Prawo do sprzeciwuMożesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez PolecajPrawnika.pl w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na adres: rodo@polecajprawnika.pl, lub kontaktując się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://www.polecajprawnika.pl/. PolecajPrawnika.pl nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że PolecajPrawnika.pl wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku PolecajPrawnika.pl zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodaniaPodanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, na korzystanie z serwisu PolecajPrawnika.pl oraz realizacji pozostałych ww. celów. W zakresie, w którym PolecajPrawnika.pl przetwarza dane na podstawie zgody – zgoda nie musi być przez Ciebie wyrażona w celu skorzystania z usług PolecajPrawnika.pl.