Alimentami na dziecko są świadczenia mające na celu zapewnienie uprawnionemu dziecku koniecznych środków utrzymania. Alimenty ustala się za pomocą umowy zawartej między rodzicami przed notariuszem, wskutek zawarcia przed sądem ugody lub na drodze orzeczenia sądowego. Usługi prawne w tym zakresie obejmują ogół czynności związanych z prowadzeniem sprawy alimentacyjnej, przede wszystkim złożenie pozwu, reprezentacja przed sądem, a także dalsze czynności, takie jak następcze podwyższenie czy też obniżenie alimentów.