Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma problemami natury prawnej. Przepisy prawne dotyczące m.in. podatków, ubezpieczeń czy prawa handlowego ulegają szybkim nowelizacjom. Wielu profesjonalnych pełnomocników świadczy fachową pomoc prawną w zakresie porad przedsiębiorcom.