Poszkodowany, aby mógł skutecznie ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny musi odpowiednio udowodnić, że doszło do popełnienia błędu medycznego, a następnie, że ten błąd ma bezpośredni związek z utratą zdrowia lub życia. Błąd medyczny przy którym pacjent nie ucierpiał wiąże się z brakiem możliwości dochodzenia odszkodowania. W praktyce trudno udowodnić jest wystąpienie błędu medycznego, dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej zajmującej się prawem cywilnym, a przede wszystkim zakresem prawa medycznego. Pomoc pełnomocnika z pewnością może ułatwić otrzymanie koniecznych roszczeń.