Osoby pochodzące z państw nienależących do Unii Europejskiej oraz państw, które z Polską łączy umowa międzynarodowa dotycząca przepływu osób podlegają restrykcyjnym regulacjom dotyczących możliwości stałego pobytu na terytorium Polski. W przypadku gdy takiemu cudzoziemcowi odmówiono pobytu może on od takiej decyzji się odwołać. Podobnie odwołać mogą się osoby, które nie uzyskały wizy na wjazd do innego kraju. Wobec tego warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który zapewni kompleksową obsługę prawna dotyczącą spraw związanych z przepływem osób przez granice oraz pobytu stałego.