Dział spadku może nastąpić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. Umowa taka może być skuteczna jedynie, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku oraz sposobu jego podziału. Drugim sposobem podziału spadku jest orzeczenie sądu na żądanie którejkolwiek ze stron. Dochodzi do tej sytuacji, gdy spadkobiercy nie są w stanie porozumieć się co do samego podziału lub jego sposobu. Kancelarie prawne świadczą pełnię usług związanych z podziałem spadku, począwszy od spisania umowy po reprezentacje przed sądami i urzędami.