Obok dziedziczenia na podstawie testamentu formą spadkobrania jest także dziedziczenie z ustawy. Mamy z tym do czynienia, gdy osoba, która zostawia po sobie spadek nie sporządziła testamentu. W takiej sytuacji należy ustalić krąg spadkobierców oraz kolejność ich dziedziczenia. Pominięcie któregokolwiek ze spadkobierców może wywołać negatywne skutki w dalszym postepowaniu. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, aby prawidłowo dokonać wszystkich czynności z dziedziczeniem bez testamentu.