Kredyty frankowe są jedną z najczęściej rozpatrywanych spraw przez polskie sądy. Abuzywność klauzul znajdujących się w umowach kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF pozwala na unieważnienie tej umowy w całości lub w części. Obecnie kredytobiorcy wygrywają ponad 96% spraw w sądach. Coraz częściej pojawia się problem związany z kredytami złotowymi, których raty systematycznie rosną. Zachęcamy do zgłoszenia sprawy i uzyskania porady prawnej w tym zakresie.