Codziennością obrotu gospodarczego jest łączenie spółek, przejmowanie poszczególnych oddziałów pomiędzy nimi, czy niekiedy nawet całych korporacji. Sprawa jest o tyle skomplikowana, iż często do wymienionych okoliczności zastosowanie mają nie tylko przepisy prawa handlowego, ale także prawo konkurencji, w tym otrzymanie wcześniejszej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Procesy fuzji i przejęcia bywają często niezwykle skomplikowane, dlatego w naszej opinii pomoc profesjonalnego pełnomocnika w tym zakresie jest konieczna, aby dochować wszystkich niezbędnych formalności.