Zachęcamy do konsultacji indywidualnej z prawnikiem w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości co do twojej sytuacji prawnej. Warto zaczerpnąć porady pełnomocnika, aby dowiedzieć się o swoich ewentualnych roszczeniach lub formie obrony przed nimi.