Podczas orzekania o rozwodzie bądź separacji, sąd ustala również zakres władzy rodzicielskiej oraz kontakty rodziców z dzieckiem. Ustalenie takich kontaktów poza wyrokiem sądowym może odbyć się również na drodze porozumienia między rodzicami lub ugody sądowej albo zawartej przed mediatorem. Zdarza się, iż jeden z rodziców utrudnia drugiemu kontakty z potomstwem, w takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie prawa kontaktu z dzieckiem przed sądem. W przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem sąd może wymierzyć odpowiednią sankcję. Kancelarie zajmujące się zakresem prawa rodzinnego oferują kompleksową pomoc prawną w zakresie kontaktu z dzieckiem i władzy rodzicielskiej, w skład której wchodzi m.in. zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, wniosek o ustalenie takich kontaktów oraz ich zakresu czy pomoc w egzekwowaniu uprawnień przysługujących z tytułu posiadania władzy rodzicielskiej.