Kontrakt menadżerski jest jedną z form zatrudnienia, którą stosuje się do osób wykonywujących stanowiska kierownicze. Umowa ta różni się od umowy o prace pod wieloma względami. Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego ma znacznie szerszą swobodę działania niż pracownik na umowie o pracę. Usługi prawne związane z kontraktem menadżerskim koncentrują się głównie wokół odpowiedniego sporządzenia takiej umowy, sprawdzenia jej zgodności z prawem oraz w przypadku ewentualnych sporach w związku z kontraktem.