Nie zawsze postępowanie sądowe jest najlepszym sposobem rozwiązywania sporów. Często wiąże się ono ze sporymi kosztami oraz nakładem czasu. W niektórych sytuacjach lepszym będzie wzajemne porozumienie się przez mediacje lub skorzystanie z arbitrażu sądu polubownego. Usługi prawne w tym zakresie dotyczą między innymi reprezentacji podczas czynności mediacyjnych czy arbitrażowych.