Do dóbr osobistych zalicza się między innymi zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji czy nietykalność mieszkania. W przypadku, gdy druga osoba naruszyła dobro osobiste można domagać się od niego odpowiedniego zadośćuczynienia. Dochodzenie roszczeń z naruszenia dóbr osobistych jest dosyć trudne do udowodnienia, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.