Obligacje są instrumentem finansowanym, w którym jedna ze stron jest dłużnikiem długiej strony, właściciela obligacji (obligatariusz) oraz wobec tego zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia. W Polsce funkcjonują obligacje emitowane przez Skarb Państwa, samorządy terytorialne oraz inne podmioty prawne np. przedsiębiorców. W przypadku obligacji prawnicy doradzają, w które z nich warto zainwestować, co zrobić w przypadku, gdy dana obligacja nie jest wypłacana oraz jak odpowiednio wypuścić obligacje. Podobne doradztwo świadczone jest także ze strony kancelarii prawnych także w zakresie różnego rodzaju funduszy.