W sytuacjach, w których zachowanie członka zarządu doprowadza do niemożliwości wykonania swoich obowiązani przez spółkę możliwe jest pociągnięcie danego członka do odpowiedzialności uzupełniającej. Co do tego muszą zostać spełnione jednak pewne określone przesłanki. Warto powziąć poradę prawna w tym zakresie, aby w odpowiedni sposób pociągnąć szkodzących członków zarządu do odpowiedzialności.