Lekarz za błąd w sztuce medycznej ponieść może różne rodzaje odpowiedzialności: odpowiedzialność cywilną, karną lub pracowniczą. Są one stosowane w specyficznych sytuacjach. Każda z tych odpowiedzialności regulowana jest na innych zasadach. Aby lekarz mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności musza nastąpić określone przesłanki. Zdarza się, iż roszczenia są nieuzasadnione, a lekarz został oskarżony niesłusznie. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.