Prawo pracy przyznaje pracownikom odszkodowanie w wielu sytuacjach m.in. w przypadku bezpodstawnego rozwiązania bezterminowej umowy na czas nieokreślony, w przypadku doznania mobbingu czy pomówienia pracownika. Takich sytuacji jest zdecydowanie więcej, w związku z tym warto skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem specjalizującym się w zagadnieniach prawa pracy.