W przypadku, gdy w wyniku szczepienia na COVID-19 (lub inną chorobę) szczepiony trafił do szpitala na minimum 14 dni w wyniku wystąpienia skutku ubocznego szczepienia, uprawniony będzie do uzyskania odszkodowania z tego tytułu. Podobne roszczenie występuje także w przypadku stwierdzenia wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji w szpitalu. Wysokość takiego odszkodowania ustalana jest przez Rzecznika Praw Pacjenta. Na skutek doznania danego powikłania mogą pojawić się dodatkowe koszty, których pokrycia można żądać z ubezpieczenia. Warto skorzystać z usług prawnych w tym zakresie.