Według podstawowej zasady prawa cywilnego, każdy kto wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Obejmuje to zarówno szkody materialne, jak i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli szkodę niemajątkową. Sprawy te bywają jednak skomplikowane, Kodeks cywilny zakłada wiele możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Wobec tego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, aby uzyskać pełna wartość należnego świadczenia.