Wraz z rozwojem myśli technicznej pojawiło się pojęcie własności intelektualnej, która obecnie stanowi znaczą część regulacji prawnej oraz obrotu prawnego. W interesie każdego twórcy leży aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć swoje utwory przed wykorzystaniem ich przez nieuprawnione do tego osoby. Prawo własności intelektualnej jest szeroką dziedzina, złożoną z wielu procedur. Dla odpowiedniego zabezpieczenia swoich interesów oraz wykonywania swoich praw z nimi związanymi rekomendujemy kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem specjalizującym się w tej gałęzi prawa.