Wspólny majątek małżonków może zostać podzielony w trakcie trwania małżeństwa na skutek umowy lub orzeczenia sądowego. Możliwość ta wykorzystywana jest także w przypadku rozwodów. Podziałowi ulega jedynie majątek wspólny małżonków, rzeczy znajdujące w majątku osobistym jednego z małżonków nie wchodzą w przedmiot podziału. Podziału majątku można dokonać w częściach równych lub ustalić wysokość udziału. Zarówno jedne jak i drugie rozwiązanie może nastąpić za pomocą wcześniej wspomnianej umowy lub orzeczenia sądowego.