W świetle obecnych przepisów proceduralnych od strony postępowania nie jest wymagane, aby była ona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Wielu adwokatów oraz radców prawnych świadczy również usługę sporządzenia pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na niego bez reprezentacji w późniejszym postępowaniu sądowym. Jest to rozwiązanie dla osób, które posiadają odpowiednią wiedzę na temat prawa oraz znana jest im etykieta w postępowaniu przed sądami.