Sprawy rozwodowe są najczęściej rozpatrywanymi sprawami przez polskie sądy powszechne. Prawne usługi rozwodowe zazwyczaj obejmują zarówno przygotowanie pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na niego oraz reprezentację przed wymiarem sprawiedliwości. Przedmiotem orzekania sądu nie jest jedynie uznanie małżeństwa za rozwiązane, ale również między innymi podział majątku wspólnego, przyznanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców czy ustanowienie obowiązku alimentacyjnego. Warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ponieważ sprawy rozwodowe bywają bardzo skomplikowane i racji na tę złożoność sprawy mogą trwać nawet kilka lat. W sytuacji, gdy współmałżonek wytoczył już powództwo wskazanym jest przygotowanie odpowiedzi na pozew.