W świetle przepisów prawa administracyjnego, aby na danej nieruchomości wznieść budowle trzeba otrzymać zezwolenie od właściwego organu administracyjnego. Budowa bez takiego dokumentu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. W przypadku odmowy udzielenia takiego zezwolenia warto skontaktować się z pełnomocnikiem, który pomoże wystosować odpowiedni e odwołanie od tej decyzji.