Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej jest beneficjentem wielu programów oraz funduszy europejskich. Udzielane są one w różnych obszarach gospodarki. Największa część funduszy z Unii Europejskiej przeznaczona jest na rozwój rolnictwa, energetyki odnawialnej czy wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Aby zostać beneficjentem dotacji należy spełnić odpowiednie przesłanki, dlatego warto skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika, aby dowiedzieć się z których programów można skorzystać oraz w jakiej wysokości dotację otrzymać.