Przemoc domowa niestety pozostaje jednym z najczęstszych problemów pojawiających się w Polsce. Osoby pokrzywdzone mogą domagać się odpowiedniego odszkodowania za wyrządzone szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czyli szkodę niematerialną. Poza tym osobom takim przysługuje możliwość wstąpienia do procesu karnego jako oskarżyciel posiłkowy. Kancelarie świadczą kompleksową pomoc w zakresie przemocy w rodzinie, przede wszystkim uświadamiając ofiary o ich prawach przy dochodzeniu swoich roszczeń.