Według Kodeksu Karnego Skarbowego przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Dotyczy ono nielegalnych, zawinionych działań przedsiębiorców, które swoją wartością przekraczają poziom pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Uszczuplenia poniżej tej wartości są wykroczeniami karno-skarbowymi. Istnieje wiele rozwiązań prawnych, żeby usprawiedliwić zasadność danego uszczuplenia, pomoc w tym zakresie świadczą profesjonalni pełnomocnicy na co dzień zajmujący się prawem karnym.