Zwrotem tym potocznie określa się przestępstwa dokonywane przez osoby wykonujące zawody związane z finansami, funkcjami zarządczymi w spółkach prawa handlowego oraz wykonywaniem działalności gospodarczej. Trudnym jest wykrycie tego rodzaju przestępczości, a z jeszcze większymi problemami wiąże się udowodnienie winy takiej osobie. Zdarza się, więc, że zarzuty mogą zostać postawione niesłusznie. W takiej sytuacji, jak i w pozostałych związanych z tym typem przestępczości warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.