Sam fakt powołania do spadku, nie sprawia, że na spadkobiercy ciąży obowiązek przyjęcia spadku. Przepisy prawa spadkowego zakładają możliwość zarówno przyjęcia jak i odrzucenia spadku. Dokonuje się to poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli. Kancelarie prawne zajmujące się prawem spadkowym świadczą kompleksową pomoc związana zarówno z przyjęciem jak i odrzuceniem spadku.