Regulacja stanu prawnego nieruchomości ma na celu ustalenie kręgu podmiotów, którym przysługują prawa związane z daną nieruchomością. Nieruchomość, która posiada nieuregulowany stan prawny nie może zostać sprzedana czy darowana, a także niemożliwe będzie ustanowienie na niej hipoteki. Przed podjęciem dalszych działań związanych z nieruchomością rekomendujemy kontakt z kancelarią prawna zajmującą się nieruchomościami.