Restrukturyzacja jest kompleksem czynności mającym na celu zmianę organizacji spółki, w taki sposób aby uniknąć jej upadłości. Prawo restrukturyzacyjne daje możliwość jej przeprowadzenia na różne sposoby, tak aby finalnie wybrać najbardziej korzystny do danej sytuacji. Upadłość jest natomiast stanem dalej idącym, ponieważ na jej skutek spółka przestaje istnieć. Usługi prawne z zakresu restrukturyzacji oraz upadłości obejmują pomoc prawną oraz porady z zakresu prawa handlowego, a także pełnomocnictwo przed wszelkiego rodzaju urzędami.