Roszczenia reprywatyzacyjne są roszczeniami dawnych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych, którzy w wyniku działań organów PRL zostali wywłaszczeni lub ich własność została nabyta przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Jest to proces przeciwny do procesu nacjonalizacji. Jest to sprawa niezwykle złożoną i skomplikowana, warto skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem zajmującym się sprawami reprywatyzacyjnymi, aby poznać swoje możliwe działania prawne.