Spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych bywają bardzo złożone oraz skomplikowane. Wszelkiego rodzaju zaświadczenia oraz orzeczenia ZUS opatrzone są szczegółowa procedurą. Nie oznacza to jednak, że wszystkie postanowienia ZUS są niewzruszalne. Mogą być one opatrzone błędami formalnymi, co skutkować może możliwością odwołania się od niekorzystnej decyzji. Zachęcamy do kontaktu z pełnomocnikiem zajmującym się sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych.