Według polskiego Kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony. Sprawy o przestępstwa są często skomplikowane, a procedura karna bardzo formalną. Kancelarie specjalizujące się w prawie karnym zajmują się reprezentacją zarówno oskarżonego, jak również pokrzywdzonego. Odpowiednia argumentacja oraz wykazanie okoliczności faktycznych może poprawić sytuację oskarżonego.