Zachowek jest uprawnieniem, które ma na celu ochronne najbliższych osób spadkobiercy przed pominięciem w testamencie. Przysługuje to osobom blisko spokrewnionym ze spadkodawcą, czyli dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom. Gdy jedna z wyżej wymienionych osób zostanie niewspomniana w testamencie będzie jej przysługiwało uprawnienie do zachowku.