Prawo pracy nakłada wiele obowiązków zarówno na pracownika, jak i na pracodawcę, jednocześnie przyznając im szereg uprawnień. Pracownicy bez zwolnieni z pracy mogą domagać się przywrócenia do pracy lub odpowiedniego odszkodowania. Wiele zależy tu od rodzaju zawartej umowy o pracę. Pomocna w tym zakresie może okazać się opinia profesjonalnego pełnomocnika, który poza udzieloną poradą może reprezentować stronę postępowania przed sądem.