Obok rozwodu istnieje także możliwość orzeczenia separacji prawnej, która wywołuje inne skutki niż wspomniane wyżej rozwiązanie związku małżeńskiego. Odmiennie niż w przypadku rozwodu, gdzie musi nastąpić zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, przy separacji wystarczy udowodnić sam zupełny rozpad, nie jest wymagana aby rozpad był trwały. Separacja nie znosi węzła małżeńskiego, formalnie współmałżonkowie wciąż nimi pozostają, w każdej chwili mogą się pojednać i zakończyć separację. Separacja jest więc rozwiązaniem o mniejszej doniosłości prawnej, właściwym dla par, które przezywają wewnętrzny kryzys, nie chcąc jednocześnie się rozwodzić.