Prawo spadkowe uregulowane zostało w Kodeksie cywilnym. Przepisy te regulują przede wszystkim kolejność dziedziczenia, kto może zostać powołany do spadku oraz w jakich częściach dziedziczyć będą wspomniani spadkobiercy. Poza dziedziczeniem ustawowym pojawia się także możliwość dziedziczenia z testamentu. Sprawy spadkowe wymagają dopełnienia wielu formalności, aby ostatecznie otrzymać należną część spadku. Usługi z zakresu spraw spadkowych obejmują kompleks czynności koniecznych dla prawidłowego przystąpienia do spadku, a przez to otrzymania należnej części spadku.