Osoba prowadząca działalność gospodarczą, a tym samym, zatrudniająca do tego pracowników zostaje uznana przez Kodeks pracy za pracodawcę. Podmiot taki jest związany nie tylko przepisami dotyczącymi prowadzenia i działania takiej spółki, ale także prawem pracy wobec wspomnianych wcześniej pracowników. Usługi prawne w zakresie spraw pracowniczych obejmują szczegółową obsługę zleceniodawcy z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.