W uzasadnionych i ściśle określonych przypadkach, sąd może względem podejrzanego zastosować tymczasowe aresztowanie. Tymczasowe aresztowanie to jeden z kilku środków zapobiegawczych. Środek ten powinien być stosowany jedynie w ostateczności. Środek ten może zostać zastosowany jednak jedynie w określonych sytuacjach, po wystąpieniu określonych w ustawie okoliczności. Profesjonalni pełnomocnicy z zakresu prawa karnego świadczą zasługi z zakresu uniknięcia zastosowania tego środka.