Najem jest jedna z najpopularniejszych form korzystania z własności drugiej osoby. W świetle polskiego prawa funkcjonuje jego kilka rodzajów, przykładem jest umowa najmu okazjonalnego. Najem jak każda umowa wymaga od stron wzajemnych świadczeń, od wynajmującego udostepnienia lokalu, a od najemcy opłaty czynszu w ustalonych terminach. We wszystkich sprawach związanych z najmem warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże spisać odpowiednią umowę, sprawdzi już istniejącą oraz ewentualnie będzie reprezentował stronę w postępowaniu sądowym.