Pracodawca zatrudniający pracowników obowiązany jest podpisać z każdym z nich umowę o pracę. Podobnie jak każda inny kontrakt, umowa o pracę powinna zawierać pewne określone elementy, a nie zawarcie niektórych z nich może wiązać się dla pracodawcy nawet z odpowiedzialnością karną. Postanowienia umowy o prace nie mogą być sprzeczne z innymi przepisami prawa pracy. W związku z powyższym warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie pracy, aby nie odnieść negatywnych skutków przeoczeń lub drobnych błędów. Usługi prawne w tym zakresie obejmują m.in. spisanie stosownej umowy oraz sprawdzenia umowy sporządzonej przez pracodawcę samemu.