Decyzja o warunkach zabudowy jest konieczna w przypadku, gdy na nieruchomości przeznczonej pod wzniesienie budynku nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to sytuacji gdy właściciel lub użytkownik nieruchomości planuje rozbudować, zbudować lub nadbudować budynek, znacznie zmienić sposób jego użytkowania. W przypadku udzielenia decyzji odmownej istnieje możliwość złożenia stosownego odwołania, przy skonstruowaniu którego będzie pomocna porada profesjonalnego pełnomocnika.