Windykacja i antywindykacja w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą są szczególnymi rodzajami tych czynności prawnych. W zależności od formy wykonywania danej działalności gospodarczej procedury ich przeprowadzenia będą się różniły. Warto dlatego skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, aby na skutek dokonywanych czynności pranych uzyskać należne świadczenie oraz nie stracić jego części.