Windykacja to proces prawny mający na celu uzyskanie od dłużnika należnego świadczenia w sytuacji, gdy nie wywiązał się on z jego zobowiązań. Podczas przeprowadzania windykacji nie dochodzi do łamania prawa. Antywindykacja jest natomiast procesem odwrotnym do windykacji, ma na celu ochronę dłużnika poprzez między innymi sprawdzania ważności roszczeń oraz form ich egzekwowania, zabezpieczenie interesów dłużnika, ochronę jego majątku czy reprezentowanie go przed komornikiem. Czynności podejmowane w związku z windykacja czy antywindykacją są skomplikowaną materią z zakresu prawa cywilnego, dlatego rekomendujemy kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem.