Prowadzenie spółek prawa handlowego wymaga dopinania wielu formalności związanych z jej założeniem oraz prowadzeniem. Żadna z wyżej wspomnianych spółek nie może funkcjonować jako podmiot prawa bez wcześniejszego wpisu do rejestru KRS. Profesjonalni pełnomocnicy sprawdzają poprawność oraz legalność wniosków, które mają zostać złożone do KRS. Usługi te dotyczą także sprawdzania protokołów zgromadzeń organów spółki.