Obrót nieruchomościami jest obecnie bardzo sformalizowany i w większości sytuacji wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Dodatkowe zmiany w sferze własnościowej, bądź w kwestii uprawnień należy uwzględniać w księgach wieczystych prowadzonych przez sądy. W księgach wieczystych zawarte są informacje o adresie nieruchomości czy powierzchni. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości również będzie się wiązało z złożeniem odpowiedniego wpisu do prowadzonej księgi. Prawnicy zajmujący się nieruchomościami pomagają klientom dokonywać prawidłowych wpisów i zmian w księgach.