Wykroczenie jest także czynem zabronionym w świetle polskiego prawa, natomiast za wykroczenia grożą zdecydowanie łagodniejsze kary. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, gdy zostanie orzeczona zbyt surowa kara lub gdy osoba oskarżona została za czyn którego nie dokonała. W takich oraz innych sytuacjach warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.