Osoby poszkodowane w wypadku samochodowym mogą dochodzić odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Musi jednak dojść do uszczerbku na zdrowiu lub do rozstroju zdrowia. Dochodzą do tego również kwestie ewentualnego uszkodzenia mienia np. pojazdów osobowych. Pomoc w egzekwowaniu powyższych roszczeń jest świadczona przez kancelarie prawne specjalizujące się w prawie cywilnym.